O Wood Badge

Wood badge to nie tylko kurs podharcmistrzowski, lecz projekt kształceniowy, którego kurs jest zasadniczą częścią. Celem projektu jest ciągłe doskonalenie kursu podharcmistrzowskiego ale także szukanie rozwiązań organizacyjnych innych form doskonalących w tej formule. Kluczowym aspektem tego projektu jest budowanie wspólnoty z kadry i absolwentów kursów, którzy stopniowo przejmują prowadzenie tego projektu. W tym celu organizujemy spotkania warsztatowe i integrujące wspólnotę Wood badge po to, żeby każdy następny kurs był lepszy od poprzedniego.

 

IDEA I ORGANIZACJA KURSU

IDEA KURSU

Kurs WOOD BADGE jest kursem instruktorskim zgodnym ze standardem kursów Wood Badge w WOSM prowadzonym przez specjalnie przygotowaną kadrę instruktorską. Jest on formą kursu podharcmistrzowskiego, kładącego szczególny nacisk na elementy indywidualnej pracy z instruktorem, doskonalenie umiejętności przywódczych, umiejętności pracy w grupie instruktorskiej oraz pracy nad sobą, poznanie procesu grupowego oraz praktyczną realizację i zarządzanie projektem.
Za: Regulamin kursów Wood Badge

CELE KURSU

Przygotowanie uczestników do roli świadomego i odpowiedzialnego instruktora ZHP w stopniu podharcmistrza, m.in. poprzez:

  • kształtowanie odpowiedniej postawy instruktorskiej, uświadomienie roli podharcmistrza w ZHP, podkreślenie osobistego przykładu w realizacji misji organizacji;
  • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji próby podharcmistrzowskiej oraz do dalszej służby w organizacji, szczególnie na szczeblu szczepu i hufca;
  • rozwój kompetencji liderskich niezbędnych do kierowania i działania w zespołach instruktorskich;
  • stworzenie warunków do wymiany doświadczeń oraz do budowy i wzmacniania więzi instruktorskich.

DLA KOGO JEST KURS WOOD BADGE?

Kurs „jest dla wszystkich, ale nie jest dla każdego” 🙂
Jeśli jesteś chętny do poszerzania horyzontów, stawiasz na wzajemność oddziaływań, chcesz kurs prawdziwie przeżyć, a nie tylko zaliczyć zadanie, nie boisz się stawiania wyzwań, działania w zastępie i pracy nad sobą – to przeżyj z nami swój Wood Badge!

KURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI:

  1.  Obozu kursowego trwającego minimum 7 dni. Podczas kursu uczestnicy pracują w zastępach wspieranych przez opiekunów z grona kadry. Część ta kończy się otrzymaniem dyplomu ukończenia kursu podharcmistrzowskiego. Uczestnicy otrzymają także dyplom ukończenia warsztatów dla opiekunów prób instruktorskich.
  2. „Próby Wodza” – indywidualnej pracy uczestnika w porozumieniu z wybranym instruktorem, której celem jest osobisty rozwój, praca nad konkretną cechą/umiejętnością.
    Zadanie do realizacji w swoim środowisku ustalane jest podczas obozu kursowego.
  3. Biwaku podsumowującego zadanie indywidualne (do 6 miesięcy od części pierwszej). Termin biwaku ustalimy wspólnie na obozie kursowym w sierpniu. Po biwaku uczestnicy otrzymują symbol i certyfikat ukończenia kursu Wood Badge.