Dołącz do nas!

IX edycja kursu podharcmistrzowskiego Wood Badge w Chorągwi Stołecznej

Wood Badge jest liderskim kursem przeżyciowym zgodnym z wytycznymi WOSM.
Składa się z 3 części:

 • 8-dniowego kursu podharcmistrzowskiego w formule Wood Badge.
 • Półrocznego działania w macierzystym środowisku zwanego Próbą Wodza, podczas której uczestnik sprawdza nabyte umiejętności i wiedzę w realnym działaniu. Próba Wodza jest konkretnym zadaniem liderskim, po którym pozostaje trwały ślad. Zadanie realizowane jest w porozumieniu i przy wsparciu instruktora – opiekuna; 
 • Biwaku podsumowującego działania w ramach Prób Wodza. 

Naszymi celami są: 

 • Kształtowanie postawy instruktorskiej poprzez zgłębianie idei stopnia podharcmistrza oraz Harcerskiego Systemu Wychowawczego; 
 • Przekazanie wiedzy i umiejętności do bycia świadomym instruktorem w stopniu podharcmistrza
 • Przygotowanie do działania w zespołach instruktorskich i kierowania ich pracą; 
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami z różnych środowisk działania. 

Terminy i miejsca:

 • Pierwszy biwak kursu odbędzie się w promieniu ok. 100 km od Warszawy  od 3 do 10 września 2023 r. 
 • Biwak podsumowujący odbędzie się w wiosnę 2024 r. i potrwa od piątku do niedzieli, jego dokładny termin zostanie podany przed zakończeniem pierwszej części kursu, a miejsce około 3 miesiące przed biwakiem. 

Koszty :

Koszt kursu wynosi:

 • 650 zł dla uczestników z Chorągwi Stołecznej;
 • 850 zł dla pozostałych uczestników.

Chorągiew Stołeczna pokrywa część Składki Zadaniowej w ramach ROHiS. Pozostali uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie w macierzystej chorągwi lub hufcu.

Osoby, które zakwalifikują się i dokonają opłaty, lecz po 17 lipca 2023 r. zrezygnują z udziału, nie uzyskają zwrotu poniesionych kosztów.

Fakturę wystawiamy na dane wpłacającego.

Zgłoszenia do 30 czerwca 2023 r. poprzez ankietę: https://forms.office.com/e/2LsTUs4HJ0 

Regulamin kursu: 01 WB_regulamin.pdf

Komendant kursu phm. Jarosław Chormański

Kadrę kursu stanowią instruktorzy Wood Badge posiadający BOKK lub SOKK. 

Kontakt z organizatorami pwd. Hanna Połom
hanna.polom@zhp.net.pl
tel. 500 317 986