Dołącz do nas!

VIII edycja kursu podharcmistrzowskiego Wood Badge w Chorągwi Stołecznej

Wood Badge jest liderskim kursem przeżyciowym zgodnym z wytycznymi WOSM.
Składa się z 3 części:

 • 8-dniowego kursu podharcmistrzowskiego w formule Wood Badge, podczas którego odbędą się również warsztaty opiekunów prób instruktorskich; 
 • Półrocznego działania w macierzystym środowisku zwanego Próbą Wodza, podczas której uczestnik sprawdza nabyte umiejętności i wiedzę w realnym działaniu. Próba Wodza jest konkretnym zadaniem liderskim, po którym pozostaje trwały ślad. Zadanie realizowane jest w porozumieniu i przy wsparciu instruktora – opiekuna; 
 • Biwaku podsumowującego działania w ramach Prób Wodza. 

Naszymi celami są: 

 • Kształtowanie postawy instruktorskiej poprzez zgłębianie idei stopnia podharcmistrza oraz Harcerskiego Systemu Wychowawczego; 
 • Przekazanie wiedzy i umiejętności do bycia świadomym instruktorem w stopniu podharcmistrza, a także opiekunem prób instruktorskich; 
 • Przygotowanie do działania w zespołach instruktorskich i kierowania ich pracą; 
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami z różnych środowisk działania. 

Terminy i miejsca:

 • Pierwszy biwak kursu odbędzie się w promieniu ok. 100 km od Warszawy  od 18 do 25 września 2022 r. 
 • Biwak podsumowujący odbędzie się w wiosnę 2023 r. i potrwa od piątku do niedzieli, jego dokładny termin zostanie podany przed zakończeniem pierwszej części kursu, a miejsce około 3 miesiące przed biwakiem. 

Koszty :

Koszt kursu wynosi:

 • 510 zł dla uczestników z Chorągwi Stołecznej;
 • 680 zł dla pozostałych uczestników.

Chorągiew Stołeczna pokrywa 25% Składki Zadaniowej w ramach ROHiS. Pozostali uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie w macierzystej chorągwi lub hufcu.

Osoby, które zakwalifikują się i dokonają opłaty, lecz po 17 lipca 2022 r. zrezygnują z udziału, nie uzyskają zwrotu poniesionych kosztów.​

Zgłoszenia do 30 czerwca 2022 r. poprzez ankietę: https://forms.office.com/r/VFAZgryBNx

Regulamin kursu: https://tinyurl.com/mr3k6jh4

Komendantem kursu będzie hm. Natalia Stawska ZOKK/1068/2021. 

Kadrę kursu  stanowią instruktorzy Wood Badge posiadający BOKK lub SOKK. 

Kontakt z organizatorami

phm. Bożena Gibas
bozena.gibas@zhp.net.pl