Witamy!


VI edycja kursu podharcmistrzowskiego Wood Badge w Chorągwi Stołecznej

Wood Badge jest liderskim kursem przeżyciowym zgodnym z wytycznymi WOSM. Składa się z 3 części:

  • 8-dniowego kursu podharcmistrzowskiego w formule Wood Badge, podczas którego odbędą się również warsztaty opiekunów prób instruktorskich;
  • Półrocznego działania w macierzystym środowisku zwanego Próbą Wodza, podczas której uczestnik sprawdza nabyte umiejętności i wiedzę w realnym działaniu. Próba Wodza jest konkretnym zadaniem liderskim, po którym pozostaje trwały ślad. Zadanie realizowane jest w porozumieniu i przy wsparciu instruktora – opiekuna;
  • Biwaku podsumowującego działania w ramach Prób Wodza.

Naszymi celami są:

  • Kształtowanie postawy instruktorskiej poprzez zgłębianie idei stopnia podharcmistrza oraz Harcerskiego Systemu Wychowawczego;
  • Przekazanie wiedzy i umiejętności do bycia świadomym instruktorem w stopniu podharcmistrza, a także opiekunem prób instruktorskich;
  • Przygotowanie do działania w zespołach instruktorskich i kierowania ich pracą;
  • Wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami z różnych środowisk działania.

Terminy i miejsca

  • Pierwszy biwak kursu odbędzie się w stanicy Hufca ZHP Garwolin w Polewiczu od 20 do 27 września 2020 r.
  • Biwak podsumowujący odbędzie się w marcu 2021 r. i potrwa od piątku do niedzieli, jego dokładny termin i miejsce zostaną podane przed zakończeniem pierwszej części kursu.

Koszty

Opłata za udział w projekcie wynosi 500 zł za osobę bez względu na przynależność terytorialną lub organizacyjną. Osoby, które zakwalifikują się i dokonają opłaty, lecz po 5 sierpnia 2020 r. zrezygnują z udziału, nie uzyskają zwrotu poniesionych kosztów.

Przypominamy, że każda chorągiew ZHP dysponuje budżetem na dofinansowanie kształcenia swoich członków z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych – ROHiS, dzięki któremu koszt kursu może być mniejszy. Zachęcamy do skontaktowania się ze Skarbnikiem swojej chorągwi. W wypadku Chorągwi Stołecznej można uzyskać dofinansowanie w wysokości 25% pełnych kosztów kursu. 

Zgłoszenia do 22 lipca 2020 r. poprzez LINK

Do 5 sierpnia 2020 r. (lecz nie wcześniej niż przed uzyskaniem informacji od nas o zakwalifikowaniu do udziału w kursie) wpłacisz kwotę 500 zł na wskazany we wspomnianej informacji numer rachunku bankowego tytułem: „Dodatkowa składka zadaniowa PHM Wood Badge, imię i nazwisko”. O terminie wpłaty decyduje data wpływu pieniędzy na konto.

Komendantem kursu będzie phm. Sylwia Gardynik SOKK/719/2018.
Kadrę kursu stanowią instruktorzy Wood Badge posiadający BOKK lub SOKK.

 

Link do regulaminu: Czytaj