Dołącz do nas!

X edycja Kursu Podharcmistrzowskiego Wood Badge w Chorągwi Stołecznej

Wood Badge jest liderskim kursem przeżyciowym zgodnym z wytycznymi WOSM.
Składa się z 3 części:

 • 8-dniowego kursu podharcmistrzowskiego w formule Wood Badge.
 • Półrocznego działania w macierzystym środowisku zwanego Próbą Wodza, podczas której uczestnik sprawdza nabyte umiejętności i wiedzę w realnym działaniu. Próba Wodza jest konkretnym zadaniem liderskim, po którym pozostaje trwały ślad. Zadanie realizowane jest w porozumieniu i przy wsparciu instruktora – opiekuna; 
 • Biwaku podsumowującego działania w ramach Prób Wodza. 

Naszymi celami są: 

 • Kształtowanie postawy instruktorskiej poprzez zgłębianie idei stopnia podharcmistrza oraz Harcerskiego Systemu Wychowawczego; 
 • Przekazanie wiedzy i umiejętności do bycia świadomym instruktorem w stopniu podharcmistrza
 • Przygotowanie do działania w zespołach instruktorskich i kierowania ich pracą; 
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami z różnych środowisk działania. 

Terminy i miejsca:

 • Pierwszy biwak kursu będzie trwał od ok. północy z 31 sierpnia na 1 września 2024 roku do godzin popołudniowych 8 września 2024 roku. Będzie zlokalizowany do 100 km od Warszawy z możliwością dojazdu pociągiem;
 • Biwak podsumowujący odbędzie się w wiosnę 2025 r. i potrwa od piątku do niedzieli. Jego dokładny termin zostanie podany przed zakończeniem pierwszej części kursu, a miejsce około 3 miesiące przed biwakiem. 

Koszt kursu wynosi:

 • 550 zł dla uczestników z Chorągwi Stołecznej;
 • 900 zł dla pozostałych uczestników.

Chorągiew Stołeczna pokrywa część Składki Zadaniowej w ramach ROHiS. Pozostali uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie w macierzystej chorągwi lub hufcu.

Osoby, które zakwalifikują się i dokonają opłaty, lecz po 14 lipca 2024 r. zrezygnują z udziału, nie uzyskają zwrotu poniesionych kosztów.

Fakturę wystawiamy na dane podane w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenia do 7 lipca 2024 r. poprzez ankietę: https://tinyurl.com/X-WB-zgloszenia

Regulamin kursu: https://tinyurl.com/X-WB-regulamin

Komendant kursu phm. Krzysztof TRUCHEL

Kadrę kursu  stanowią instruktorzy Wood Badge posiadający BOKK lub SOKK.

Kontakt z organizatorami: woodbadge@stoleczna.zhp.pl (phm. Stanisław Kowański)