Dołącz do nas!

VII edycja kursu podharcmistrzowskiego Wood Badge w Chorągwi Stołecznej

Wood Badge jest liderskim kursem przeżyciowym zgodnym z wytycznymi WOSM.
Składa się z 3 części:

  • 8-dniowego kursu podharcmistrzowskiego w formule Wood Badge, podczas którego odbędą się również warsztaty opiekunów prób instruktorskich; 
  • Półrocznego działania w macierzystym środowisku zwanego Próbą Wodza, podczas której uczestnik sprawdza nabyte umiejętności i wiedzę w realnym działaniu. Próba Wodza jest konkretnym zadaniem liderskim, po którym pozostaje trwały ślad. Zadanie realizowane jest w porozumieniu i przy wsparciu instruktora – opiekuna; 
  • Biwaku podsumowującego działania w ramach Prób Wodza. 

Naszymi celami są: 

  • Kształtowanie postawy instruktorskiej poprzez zgłębianie idei stopnia podharcmistrza oraz Harcerskiego Systemu Wychowawczego; 
  • Przekazanie wiedzy i umiejętności do bycia świadomym instruktorem w stopniu podharcmistrza, a także opiekunem prób instruktorskich; 
  • Przygotowanie do działania w zespołach instruktorskich i kierowania ich pracą; 
  • Wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami z różnych środowisk działania. 

Terminy i miejsca:

  • Pierwszy biwak kursu odbędzie się w stanicy Hufca ZHP Garwolin w Polewiczu od 13 do 20 września 2021 r. 
  • Biwak podsumowujący odbędzie się w marcu 2022 r. i potrwa od piątku do niedzieli, jego dokładny termin zostanie podany przed zakończeniem pierwszej części kursu, a miejsce około 3 miesiące przed biwakiem. 

Koszty :

Opłata za udział w projekcie wynosi 500 zł za osobę bez względu na przynależność terytorialną lub organizacyjną. Osoby, które zakwalifikują się i dokonają opłaty, lecz po 18 lipca 2021 r. zrezygnują z udziału, nie uzyskają zwrotu poniesionych kosztów.

Przypominamy, że każda chorągiew ZHP dysponuje budżetem na dofinansowanie kształcenia swoich członków z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych – ROHiSdzięki któremu koszt kursu może być mniejszy. Zachęcamy do skontaktowania się ze Skarbnikiem swojej chorągwi. W wypadku Chorągwi Stołecznej można uzyskać dofinansowanie w wysokości 25% pełnych kosztów kursu.  

Zgłoszenia do 4 lipca 2021 r. poprzez ankietę: https://forms.office.com/r/gNdT3sk3zE 

Regulamin kursuhttps://tiny.pl/9hwnn 

Komendantem kursu będzie phm. Mateusz Wnuk SOKK/1100/2019. 

Kadrę kursu  stanowią instruktorzy Wood Badge posiadający BOKK lub SOKK. 

Kontakt z organizatorami

phm. Dominik Betka
dominik.betka@zhp.net.pl