Kontakt

Osoba kontaktowa w sprawie IX edycji kursu:
pwd. Hanna Polom
e-mail: hanna.polom@zhp.net.pl

Obsługa merytoryczna strony:
phm. Dominik Betka
e-mail: dominik.betka@zhp.net.pl

Obsługa techniczna strony:
phm. Stanisław Kowański
e-mail: stanislaw.kowanski@zhp.pl